Huvudsponsor

In many respects, planet’s water future is in the hands of scientists and engineers capable of developing solutions to rising issues of supply and demand. It is imperative that we as a society-and Xylem as a business- supports and encourages young people to pursue careers in water to ensure we have enough bright minds working on these complex issues. The Stockholm Junior Water Prize does just that in Sweden and in 31 other countries around the world. The employees of Xylem are proud to have been involved with this program
Andy Hilton, VP Communications, Water Solutions Xylem

Övriga sponsorer

Rent dricksvatten är världens viktigaste livsmedel och absolut nödvändigt för vårt samhälle. Bra avloppshantering för att minska miljöpåverkan och spridning av smitta krävs för att framtida generationer ska kunna leva på jorden. För att klara dessa utmaningar och skapa goda livsbetingelser krävs många duktiga VA-medarbetare med nya fräscha idéer såväl i Sverige som utomlands.  Att sponsra juniorvattenpriset ser vi på Tyréns som en möjlighet att bidra till framtida kreativa VA-medarbetare.
Birgitta Olofsson, vice VD, Tyréns

Övriga samarbetspartners

Urban Water