Under åren har hundratals ungdomar ställt upp i Svenska Juniorvattenpriset med sina projekt. Nedan kan du läsa om de olika projekt som vunnit och få inspiration och idéer - kanske är det ditt namn som står överst nästa gång!

2015: Michael Nyirenda, Tullinge gymnasium, Stockholm
Michael studerade i Storglaciären vid Kebnekaise för att få en bild av hur eventuella globala temperaturökningar påverkar glaciärens massa.

2014: Frida Hellström, Nils Eriksson Gymnasiet, Trollhättan och Ana Latorre, Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm, Stockholm
Frida och Ana spenderade mycket tid under vattenytan där de studerade hur fysiska förutsättningar i miljön påverkar ålgräs.

2013: Emil Johansson, Haganässkolan, Älmhult
Emil avslöjade genom sin studie att det finns giftiga ämnen i vanliga trädgårdsslangar.

2012: Victor Almblad, Haganässkolan, Älmhult
Victor undersökte halterna av bly i vanliga vattenkranar.

2011: Emma Högström och Josefin Pettersson – Polhemsgymnasiet, Göteborg
Emma och Josefin har utvecklat en miljövänlig flaska av majsstärkelse som, i kombination med sin innovativa form, ger effektivare transporter och minskad miljöpåverkan.

2010: Joanna Blossner, Anna Lindbäck och Miranda Wiklund Melander – Globala Gymnasiet, Stockholm
Joanna, Anna och Mirandas projekt heter Spelet om Östersjön. Spelet är tänkt att användas som en rolig och intresseväckande introduktion för att lära sig mer om Östersjön.

2009: Åsa Omstedt, Anthony Abdulahad och Lisa Chung – De Geergymnasiet, Norrköping
Åsa, Anthony och Lisas projekt Buteljerat vatten undersökte sambandet mellan en ökad försäljning av buteljerat vatten och världens växande miljöproblem.

2008: Anna Rengstedt – Framtidsskolan, Ängelholm
Annas projekt Närsalter i kretslopp undersökte hur urin kan källsorteras för att användas på åkermark istället för konstgjorda gödningsmedel som ofta leder till övergödning och urlakning av marker.

2007: Emil Nilvebrant och Isak Hägg – Kungsholmens gymnasium, Stockholm
Emil och Isak studerade hur ett enzym från svampen sidenticka kan användas för att oskadliggöra utsläpp av fenoler, i form av till exempel medicinrester och från industrin, som är ett växande miljöproblem.

2006: Joachim Westerlund – Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, Sigtuna
Joachim såg till att vattenbehållarna i skolan togs bort eftersom de inte alls var så hälsosamma som de påstods. De innehöll snarare mer bakterier än vanligt kranvatten, och är dessutom inte bra ur miljömässig eller ekonomisk synpunkt.

2005: Wenny Poon – Kattegattgymnasiet, Halmstad
Med projektet Blöt bomull = Cool fisk hittade Wenny ett billigt och effektivt sätt att transportera och hålla fisk kall under längre tid för arbetande kvinnor runt Victoriasjön i Afrika.

2004: Ulrika Andersson, Sandra Johansson, Charlotte Nauclér och Agnes Willén – Katedralskolan, Linköping
Barnboken Plopp, Dropp, Slurp och Plask är en estetiskt tilltalande, underhållande och tankeväckande barnbok som informerar om vattenfrågor på ett enkelt sätt för både barn och föräldrar.

2003: Gustav Nestor – Katedralskolan, Linköping
Gustav visade på att risker har förbisetts i miljöutredningar genom att studera hur tennorganiska föreningars giftighet hämmar de nedbrytande bakterierna på soptippar.

2002: Karin Sandberg – Forskarskolan i Uppsala, Östhammar
Karin studerade algblomning som är ett vanligt vattenkvalitetsproblem i Sverige med sitt projekt Mätning av algförekomst med fördröjd fluorescensexcitations-spektroskopi.

2001: Magnus Isacson, Johan Nilvebrant, Rasmus Öman – Bromma Gymnasium, Bromma
Med sitt projekt Rening av metalljoner i lakvatten vann Magnus, Johan och Rasmus både den svenska och den internationella tävlingen.

2000: Eva Håkanson – Nynäshamns Gymnasium, Nynäshamn
För andra året i rad vann Eva med projektet Kemikaliefri vattendesinficering.

1999: Eva Håkanson – Nynäshamns Gymnasium, Nynäshamn
Eva vann sin första tävling med sitt jämförande projekt av tre metoder för att rena avloppsvatten från kväve.

1998: Marcus Priftis – Västergårdgymnasiet, Södertälje
Marcus vann med sitt projekt om hur tungmetallerna bly, koppar och kadmium påverkar växt och djurliv i Södertälje Kanal.

1997: Martin Eklund – Gripenskolan, Nyköping
Martin gav förslag på åtgärder för att förbättra Östersjöns miljö med genom att studera övergödningens och metallutsläppens påverkan på två makroalger.

1996: Maria Bergström, Katarina Evans, Anette Gustafsson och Elin Sieurin – Gripenskolan, Nyköping
Maria, Katarina, Anette och Elin föreslog en våtpark i Kilaån som skulle reducera tillförseln av näringsämnen till Östersjön och vara en rekreationsplats för Nyköpings invånare.

1995: Mattias Wiggberg – Västergårdgymnasiet, Södertälje
Mattias undersökte övergödningen och dess effekter på Kvarnsjön i Södertälje och föreslog åtgärder så som muddring för att komma till bukt med problemet.