Feed of Tag Archive for "forbundet-unga-forskare" -

Swedish finalists to 2014 Stockholm Junior Water Prize ready

Students Ana Latorre and Frida Hellström won the Swedish national contest to the 2014 Stockholm Junior Water Prize international final.… View more

Svenska Juniorvattenpriset går samman med Förbundet Unga Forskare

Svenska Juniorvattenpriset (SJP) inleder med start i år ett unikt samarbete med Förbundet Unga Forskare (FUF). Priset kommer därmed att… View more

Gymnasieeleven Emil Johansson får 2013 års Svenska Juniorvattenpris

Idag utsågs vinnaren av 2013 års Svenska Juniorvattenpris. Priset går till gymnasisten Emil Johansson från Haganässkolan i Älmhult som genom… View more