2018: Björksätraskolan
På Björksätraskolan i Sandviken integreras vatten i undervisningen redan från förskoleklassen. Skolan använder arbetssättet NTA, Natur och Teknik för Alla. Dessutom utgår Björksätraskolan mycket från elevernas egna erfarenheter. Läs hela pressmeddelandet.

2017: Kronängsskolan
Sedan fyra år tillbaka arbetar Kronängsskolan med miljöfrågor kopplade till Östersjön, som ligger inpå knuten. Tillsammans med kommunens miljöstrateg har de utvecklat ett arbetssätt där vattenfrågor återkommer under hela högstadiet för att kulminera i ett stort Östersjötema i årskurs nio. Läs hela pressmeddelandet.

2015: Gullmarsgymnasiet
De elever som går Gullmarsgymnasiets marina program tillbringar en stor del av undervisningstiden på öarna i Lysekils skärgård, där de framförallt arbetar med att få bukt med nedskräpning av havet. Detta arbete har nu gett skolan utmärkelsen Årets Vattenskola 2015. Läs hela pressmeddelandet.

2014: Falkenbergs Montessoriskola
Falkenbergs Montessoriskola har arbetat på bred front med att integrera vatten, miljö och hållbarhet i sin undervisning, en approach som imponerade starkt på Årets Vattenskolas jury. Insatserna har bedrivits med ett unikt ’globalt till lokalt’ fokus och skolans elever har engagerats i allt från att sponsra en skola i Uganda med en ny brunn till att undersöka växt- och djurliv i den närliggande ån Ätran. Läs hela pressmeddelandet.

2013: Rosenholmsskolan i Malmö
Rosenholmsskolan i Malmö har lyckats med bedriften att engagera skolans samtliga 70 elever, från förskola upp till årkurs två, i det övergripande vatten- och miljöarbete som skolan bedriver. Eleverna på Rosenholmsskolan samlar regnvatten från lekskolans tak och använder det till bildlektionernas penseltvätt och för bevattning av egna odlingslådor. De utför kontroller på toaletter och kranar att de inte läcker för att hushålla med vatten. Rosenholmsskolan har även infört ett miljöråd som består av två delegater från varje årskurs. Läs hela pressmeddelandet

2012: Isabergsskolan
Isabergskolan har arbetat med temat ”Varför vatten får oss att må bra, varför vatten är viktigt”. Eleverna, från förskolan upp till årskurs 6, har arbetat aktivt i flera ämnen och har bland annat lärt sig om vattnets kretslopp och studerat hur vattentillgången ser ut i andra länder. De har även ordnat en utställning på biblioteket och skrivit låten Isabergsskolans vattensång som alla skolans 100 elever uppträtt med.

2011: Hagagymnasiet i Borlänge
Skolan har det senaste året arbetat aktivt med vattenfrågor som en del i den vanliga undervisningen över både ämnesgränser och årskurser. De har tagit fram informationmaterial för allmänheten och samarbetar med skolor på andra håll i världen.

2010: Nacka gymnasium i Stockholm
Nacka gymnasium har haft ett långvarigt internationellt samarbete som rör hållbar utveckling i Östersjöregionen. Såväl lärare som elever utbildas och utvecklas genom årliga internationella seminarier och utbyten. Lärandet tar utgångspunkt i tvärvetenskapliga problemställningar som leder till engagemang och konkreta handlingar, såsom informationsseglatser i Östersjön.

2009: Globala gymnasiet i Stockholm
Genom sitt globala och tvärvetenskapliga angreppssätt har Globala gymnasiet inspirerat sina elever att arbeta med hållbarhetsfrågor där vatten är en självklar del. Skolan visar med sina bidrag till Svenska Juniorvattenpriset att vattenfrågor även handlar om till exempel demokrati, jämställdhet och fattigdomsfrågor.

2008: Naturvetargymnasiet i Södertälje
Årets vattenskola tycker bevisligen att det är viktigt med vatten och hållbar utveckling! Skolan har ambitionen att engagera hela personalen och samtliga elever att arbeta med projekt som har vatten- och miljöanknytning. Deras kontinuerliga och långsiktiga arbete har bland annat resulterat i två vinnarprojekt i Svenska Juniorvattenpriset.

2007: Vasaskolan i Gävle
För att under ett drygt decennium ha inspirerat elever till att genomföra en rad samhällsrelevanta projekt med vatten- och miljöanknytning. Alltifrån den lokala vattenmiljön till frågor av globalt intresse har undersökts med stort engagemang och med olika infallsvinklar. Skolans vattenengagemang har resulterat i ett antal bidrag till Svenska Juniorvattenpriset.

2006: Katedralskolan i Linköping
Skolan har under många år stöttat elevers genomförande av vattenrelaterade projekt. Bredden och kreativiteten i både ämnesval, angreppssätt och presentation är imponerande.

2005: Leksands gymnasium i Leksand
Miljöproblem skall lösas! När eleverna angriper knepiga miljöproblem i sin hembygd och hittar praktiska lösningar blir miljökunskap roligt. Leksands gymnasium går framgångsrikt från teori till praktik.

2004: Bromma gymnasium i Bromma
För ett djupt och mångfacetterat engagemang i miljöfrågor kring vatten. Betydelsen av en engagerad skola och lärare som förmår stimulera elevernas förmåga till ett brett miljöengagemang och självständiga analyser av vitt skilda miljöfrågor, visas i de fina bidrag som under många år kommit från denna skola.

2003: Gripenskolan i Nyköping
För ett mångsidigt och brett miljöengagemang, speciellt inom vattenområdet, som stimulerat skolans elever till att intressera sig för att genomföra projektarbeten inom flera vatten- och miljörelaterade problemställningar. Gripenskolans roll att vara inspiratör, genom sina lärare, visar med tydlighet hur detta engagemang smittar av sig på nyfikna och uppfinningsrika elever.