Björksätraskolan och Kronängsskolan får utmärkelsen Årets Vattenskola för nya grepp i undervisningen 

Stockholm, 29 maj 2018 – I dag delades priset Årets Vattenskola ut för både år 2018 och 2017. Vinnare år 2018 är Björksätraskolan i Sandviken och 2017 års pris går till Kronängsskolan i Vaxholm. 

På Björksätraskolan i Sandviken  integreras vatten i undervisningen redan från förskoleklassen. För de yngsta handlar det om att leka med vatten och värdesätta det, medan de äldre lär sig allt mer om vad vatten egentligen är, i alla dess former. Skolan använder arbetssättet NTA, Natur och Teknik för Alla, med färdiga lådor kring olika teman. Dessutom utgår Björksätraskolan mycket från elevernas egna erfarenheter, där en del kommit ganska nyligen till Sverige från länder med vattenbrist. De hjälper de andra eleverna att förstå hur viktigt det är att vara rädd om vattnet.  

– Vi på skolan är väldigt glada för priset, säger Mona Olsson som är NO-lärare på Björksätraskolan. 

Juryn valde att belöna Björksätraskolan ”för att de genom en kunskapsprogression med språk (översättningar) och föräldrastöd ökar förståelsen för vårt viktiga vatten”. 

– Det är ganska vanliga saker Björksätraskolan gör i undervisningen men deras ansats att integrera samhället genom föräldrarna gör att de sträcker sig utöver uppdraget som skola. De ser också barnens egna erfarenheter som en källa till lärande vilket är holistiskt tänkt och visar på respekt för barns erfarenheter och kunnande, säger Elin Weyler från Stockholm International Water Institute som är en juryrepresentant. 

2017 års vinnare av Årets Vattenskola fick också ta emot sitt pris i år. Det är Kronängsskolan i Vaxholm, med årskurserna 7-9. Sedan fyra år tillbaka arbetar de med miljöfrågor kopplade till Östersjön, som ligger inpå knuten. Tillsammans med kommunens miljöstrateg har de utvecklat ett arbetssätt där vattenfrågor återkommer under hela högstadiet för att kulminera i ett stort Östersjötema i årskurs nio. Då undersöker eleverna under fyra veckor vattenkvalitet och djurliv, lyssnar på föreläsningar och gör studiebesök. Hela tiden arbetar de med att skriva olika slags texter om det de ser och lär sig. Lärarna i NO, svenska och delvis även SO arbetar nära tillsammans. 

– Priset betyder förhoppningsvis att intresset ökar ytterligare. Redan har många elever som deltagit bestämt sig för att de vill jobba med miljö och vatten i framtiden, berättar Inga Höglund, NO-lärare på Kronängsskolan och en av initiativtagarna till projektet. 

Arbetssättet och ambitionsnivån gjorde intryck på juryn.  

– Kronängsskolans arbete med att engagera många elever över årskurser och ämnesgränser imponerar. Därtill har man arbetat systematiskt under flera år med att befästa elevernas kunskaper från det lokala till det regionala perspektivet i Östersjön, säger Elin Weyler. 

Förutom Elin Weyler från Stockholm International Water Institute består juryn av Eva Eriksson Carlquist, Vetenskapens Hus, och Monica Andersson från Miljödepartementet.  

Om Årets Vattenskola 

Utmärkelsen Årets Vattenskola uppmärksammar och belönar lärares och skolors engagemang i vatten- och miljöfrågor med ett pris på 30 000 kronor som stöd för fortsatta satsningar inom området. Årets Vattenskola har delats ut sedan 2003 och administreras av Stockholm International Water Institute, SIWI. Xylem är sponsor av priset, och samarbetspartner är Vetenskapens Hus. Läs mer på www.siwi.org/prizes/arets-vattenskola 

Om Stockholm International Water Institute (SIWI) 

Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policyinstitut som tar fram kunskap och informerar beslutsfattare om vattensmart politik. SIWI arrangerar World Water Week i Stockholm och står som värd för Stockholm Water Prize och Stockholm Junior Water Prize.