Världsledande bevattningsföretag får 2013 års Stockholm Industry Water Award

Netafim, världsledande innovatör och leverantör inom teknik för dropp- och mikrobevattning, tilldelas 2013 års Stockholm Industry Water Award.

Netafim är världsledande inom dropp- och mikrobevattning och vattenbesparande tekniker. Företaget, som grundades i Israel år 1965 och idag är verksamt i 110 länder, säljer utrustning och tjänster som hjälper jordbrukare att öka sin produktion med lägre vattenförbrukning.

Idag bevattnas mer än tio miljoner hektar åkermark med den droppteknik som Netafim utvecklat, vilket ger en betydande effektivisering vad gäller användningen av vatten, energi och arbetskraft. Droppbevattning minskar i regel vattenförbrukningen med hälften jämfört med andra bevattningsmetoder och ökar samtidigt skördarna.

Netafim tar emot Stockholm Industry Water Award vid en ceremoni den 3 september under världsvattenveckan, World Water Week, i Stockholm.

 

Globalt används sjuttio procent av färskvattnet i bevattning. Nu när efterfrågan på jordbruksprodukter ökar blir det än viktigare att effektivisera vattenanvändningen. Netafims enastående insatser, som hjälper jordbrukare världen över att 'odla mer med mindre', bidrar direkt till att förbättra tillgången på vatten och livsmedel i världen
skriver juryn för Stockholm Industry Water Award

Igal Aisenberg, VD för Netafim, kommenterar priset: “Vi är mycket hedrade över utmärkelsen. Som globala föregångare inom droppbevattning har vi alltid fokuserat på vattenhushållning. I dagens värld, med brist på odlingsmark och vatten som stora utmaningar, använder vi vår kompetens i droppteknik för att motverka de stigande matpriserna, stärka tillgången på säkra livsmedel och se till att vatten används på ett hållbart sätt. Det här ansedda priset vittnar om vårt hårda arbete och inspirerar oss att fortsätta hjälpa till att minska vattenförbrukningen och göra världen till en bättre och mer hållbar plats.”

Förstärker familjejordbruket
Netafim har tagit fram en särskild lösning för mindre jordbruk i utvecklingsländer. Family Drip System™ är ett system för droppbevattning som bygger på gravitationen, vilket gör att man inte längre behöver använda arbetsintensiv bevattning med hinkar samtidigt som vatten besparas. Netafim erbjuder dessutom utbildning, kapacitetsutveckling och kunskapsöverföring i samarbete med lokala organisationer så att jordbrukare i utvecklingsländer kan maximera sin avkastning med befintliga resurser. I Niger, till exempel, har Family Drip System gjort att produktionen av vissa frukter och grönsaker kunnat tredubblas. I Indien har Netafims bevattningssystem för hela byar – och utbildningsprogram i hållbar livsmedelsproduktion – hjälpt mer än 40 000 familjejordbruk att effektivisera odlingen och öka sina intäkter med cirka tjugo procent på tre år. Netafim anordnar också seminarier i vattenbesparande metoder för jordbrukare världen över. Utöver jordbruksarbetet är företaget också ledande leverantör av produktivitetshöjande och miljövänliga, vattensnåla lösningar för gruv- och anläggningsföretag.